dzialalnosc gospodarcza

Zakładanie JDG krok po kroku

Prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się już ponad 2,5 mln Polaków. Wśród nich są zarówno weterani rynku, jak i zupełni nowicjusze. Nie brak też osób, które chciałyby dołączyć do tego grona. Na szczęście założenie JDG nie jest trudne. Dziś można to zrobić w całości przez internet.

Co jest potrzebne do założenia JDG?

Założenie JDG, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej obrosło mitem o piętrzących się w nieskończoność formalnościach. W rzeczywistości jednak proces ten został w ostatnich latach mocno uproszczony. Pomógł w tym rozwój technologii. Obecnie do zarejestrowania swojej działalności wystarcza internet.

Jak założyć JDG? Do przeprowadzenia rejestracji niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz e-dowodu lub profilu zaufanego. Warta polecenia jest szczególnie ta druga opcja. Profil zaufany oferuje większość polskich banków. Nie trzeba przy tym dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Sam fakt prowadzenia konta w odpowiednim banku jest równoznaczny z posiadaniem profilu zaufanego.

Niestety, nie wszystkie banki dają taką możliwość. Osoby, które nie chcą likwidować prywatnego konta w jednej instytucji i zakładać w drugiej, mogą w banku oferującym profil zaufany prowadzić tylko konto firmowe. Innym sposobem jest uruchomienie dodatkowego rachunku. Można na nim np. trzymać pieniądze na lokacie.

Rejestracja działalności wymaga ponadto stworzenia nazwy firmy i podania jej adresu, określenia profilu działalności, wyboru formy opodatkowania, wprowadzenia danych osoby prowadzącej księgowość. Co ważne, posiadanie osobnego konta firmowego nie jest wymagane. Nie trzeba więc wpisywać jego numeru w CEIDG. Początkujący przedsiębiorca nie musi także starać się wcześniej o NIP i REGON.

Proces zakładania działalności w CEIDG

Rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej należy wykonać na stronie CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na początek trzeba wybrać „Złóż wniosek CEIDG”. Następnie pojawia się zakładka „Zarejestruj firmę w CEIDG”. Wyświetli się wówczas informacja o tym, że wraz z wnioskiem można od razu przesłać dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Po wybraniu opcji „Rozpocznij” należy zalogować się przy pomocy swojego profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Później pozostaje wpisanie swoich danych osobowych, nazwy firmy w wersji pełnej i skróconej i określenie profilu działalności gospodarczej za pomocą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ten krok wymaga znalezienia odpowiedniego kodu w bazie rządowej wyszukiwarki kodów PKD.

W trakcie rejestracji osoba rejestrująca firmę ma też możliwość podania numerów NIP i REGON. Jako że się jeszcze ich nie otrzymało, należy wybrać przycisk „Nie posiadam numeru NIP/REGON”. W takiej sytuacji to CEIDG nadaje te numery. Właściciel firmy otrzymuje je po kilku dniach na podany adres mailowy. Ostatnie kroki obejmują wybór sposobu opodatkowania, podania adresu przechowywania ksiąg rachunkowych i danych osoby odpowiedzialnej za księgowość.

Prowadzenie JDG – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Rejestracja działalności gospodarczej jest obowiązkowa dla każdej osoby, która prowadzi firmę w sposób ciągły. Istnieją jednak wyjątki dla drobnych przedsiębiorców. Do CEIDG nie muszą się zgłaszać ludzie prowadzący drobny handel własnymi produktami rolniczymi. Z obowiązku rejestracji JDG zwolnieni są również rolnicy produkujący mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Wpisu do CEIDG nie potrzebują także rolnicy mający gospodarstwo agroturystyczne. W przypadku innych typów działalności gospodarczej zależy to od uzyskiwanych w ciągu miesiąca dochodów. Zgłaszać JDG nie muszą drobni przedsiębiorcy, których przychód nie przekracza 50% wysokości najniższej krajowej pensji w kwocie brutto.

Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć każdy pełnoletni obywatel Polski, innych państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W obu przypadkach procedury rejestracji firmy są takie same. Pozostałe osoby mają prawo do rejestracji JDG, jeżeli posiadają pozwolenie na pobyt stały w Polsce lub innym państwie UE. Zgłosić działalność mogą również studenci z zagranicy mający zgodę na pobyt czasowy w Polsce lub Unii.

Dodaj komentarz