Modern Marketing jest specjalistycznym portalem poświęconym tematyce nowości i innowacji w marketingu. Ten z założenia elitarny serwis internetowy koncentruje się na prezentacji najnowszych trendów obserwowanych we współczesnym marketingu, zarówno w sferze idei, jak i stosowanych rozwiązań technicznych. Modern Marketing ma ambicje nie tylko śledzić trendy, ale również tłumaczyć zmiany w otoczeniu biznesowym firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji dla strategii marketingowej organizacji.

Zawartość merytoryczna

Szczególną pozycję w strukturze serwisu zajmują teksty warsztatowe ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z praktycznymi zastosowaniami nowych narzędzi marketingowych oraz case studies ciekawych akcji i strategii marketingowych z rynku polskiego i ze świata. Istotne uzupełnienie materiałów analitycznych stanowią opatrzone fachowym komentarzem dane z badań rynkowych, opracowania najciekawszych publikacji zagranicznej prasy branżowej oraz bogaty serwis informacyjny, pozwalający na bieżąco śledzić zmiany na rynku.

Czytelnicy

Serwis adresowany jest do praktyków marketingu, kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za strategię marketingową firmy, zwłaszcza tych, którzy poszukują nowych, oryginalnych rozwiązań w zmieniającej się rzeczywistości, zainteresowanych nowymi ideami i technikami. Odbiorcami magazynu są również pracownicy firm świadczących usługi w dziedzinie marketingu, studenci i pracownicy wyższych uczelni ekonomicznych.