Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce

„Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest dziś równie ważny jak infrastruktura drogowa, kolejowa czy telekomunikacyjna. Ma bezpośredni wpływ na rozwój poszczególnych regionów, ale również przekłada się na wysokość PKB” – twierdzi Paula Wąsowska z firmy Cisco. W świetle tych słów optymizmem napawa lektura raportu „Broadband Barometer” z badań zrealizowanych przez Cisco przy współpracy z firmą IDC, z których wynika, iż liczba osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce rośnie. Pod koniec 2006 roku do Internetu podłączonych było 3,19 miliona linii szerokopasmowych.

Od stycznia do czerwca 2006 roku liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu wzrosła o 20 procent. Autorzy raportu przypisują przyczyny dynamicznego wzrostu rynku dostępu do Internetu w Polsce przede wszystkim spadkowi taryf usług telekomunikacyjnych i dużej różnorodności ofert.

Najbardziej aktywną grupą korzystającą z szerokopasmowego dostępu do Internetu są użytkownicy indywidualni, którzy wykorzystują 80 % wszystkich łączy szerokopasmowych. Obserwuje się również wzrost zainteresowania dostępem do Internetu w sektorze biznesowym, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Na uwagę zasługuje też sięgający 90 % odsetek urzędów administracji publicznej wykorzystujących szerokopasmowy Internet, co jest m.in. efektem działania takich programów regionalnych, jak: „Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna” „E- Rozwój Mazowsza”, „Bezprzewodowy Kraków”, „ePodatek”.

Polscy internauci najczęściej korzystają z technologii xDSL. Wykorzystuje ją 57 procent użytkowników Internetu w Polsce. Kolejny pod względem popularności jest dostęp poprzez sieć telewizji kablowych i sieci LAN. W objętym badaniem okresie korzystano najczęściej z łączy o przepustowości 512 Kbps. Połączenia o niższej przepustowości zaczynają znikać z rynku.

Magda Borowik z firmy IDC zauważa, iż na internetowej mapie Polski utrzymują się jednak białe plamy (małe ośrodki miejskie oraz obszary wiejskie. Wyraża jednocześnie nadzieję, że wyniki badań zainicjują dyskusję nad możliwościami poprawy obecnej sytuacji, zwłaszcza w takich istotnych z punktu widzenia rozwoju sektorach jak szkolnictwo. Jak wynika bowiem z raportu, poziom dostępu do Internetu wśród szkół oceniany jest zaledwie na 40 procent.


Raport „Broadband Barometer” opracowany wspólnie przez firmy Cisco i IDC powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych w jednostkach administracji publicznej i z dostawcami dostępu do Internetu. Uwzględniono również dane zgromadzone przez firmy teleinformatyczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kwartalne raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Analizie poddano wszystkie aspekty związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu w Polsce i innych krajach Europy, od liczby użytkowników, wykorzystywanych technologii, dostawców sygnału i proponowanych przez nich cen, do rodzaju treści wyszukiwanych w Internecie. Badanie objęło analizę porównawczą dwóch okresów czasowych – porównano stan na koniec czerwca 2006 oraz koniec grudnia 2006.

Dodaj komentarz