Jak zarządzać produktem?

Jak zarządzać produktem? Na to pytanie, odpowiedź znaleźli uczestnicy szkolenia otwartego „Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów” przeprowadzonego 23 i 24 maja w Warszawie przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Celem szkolenia był rozwój kompetencji managerów i specjalistów ds. marketingu odpowiedzialnych w swoich firmach za procesy zarządzania produktem (product managementu). Autorką programu szkolenia z product managementu i trenerem prowadzącym warsztat była Pani Hanna Adamiak, trener praktyk, ekspert w zakresie marketingu.

Pod koniec dwudniowych zajęć uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie dobrowolnej i anonimowej ankiety oceny szkolenia i trenera. Ocenie w skali 1-5 (1- ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa) podlegały trzy elementy szkolenia z zarządzania produktem tj. wiadomości przekazywane podczas zajęć, przygotowanie trenera do warsztatu i sposób prowadzenia szkolenia.

Jak uczestnicy oceniają szkolenie z product management?

Z satysfakcją chcemy poinformować, że zarówno szkolenie jak i osoba trenera została bardzo dobrze oceniona przez osoby uczestniczące w szkoleniu „Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów„.

Wyniki ankiet oceny przedstawiają się następująco:

 • Wiadomości – 4,80 / 5,00.
 • Przygotowanie do zajęć – 4,80 / 5,00.
 • Sposób prowadzenia – 4,80 / 5,00.

Średnia ocena szkolenia dla Product Managerów to 4,80 / 5,00.

Uczestnicy, tak uzasadniali wystawione oceny:

 • „Osoba o dużym doświadczeniu zawodowym. Dużo przykładów”.
 • „Profesjonalnie, rzetelnie ze zrozumieniem wszystko tłumaczone”.
 • „Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, motywowanie, kreatywność, podpowiadanie ciekawych rozwiązań”.
 • „Trener dobrze przygotowany, z ogromną wiedzą i łatwością jej przekazywania”.
 • „Miło i sympatycznie”.

Ankieta oceniająca szkolenie z product managementu zawierała również pytania zamknięte dotyczące tego:

 • Czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestników – 80% odpowiedzi twierdzących, że tak.
 • Gotowości do polecenia szkolenia innym osobom z firmy – 100% uczestników jest skłonna polecić szkolenie swoim współpracownikom.
 • Czy wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia zastosują w swojej pracy zawodowej – 80% odpowiedzi twierdzących, że tak.

Dzięki wypowiedziom w ankietach wiemy również co w szkoleniu szczególnie podobało się uczestnikom:

 • „Praca w grupach, konkretnych przykładach”.
 • „Całościowa wizja stanowiska poparta życiowymi sytuacjami i przykładami”.
 • „Ciekawe ćwiczenia i indywidualne podejście do problemów”.
 • „Przykłady z życia, ćwiczenia i analizy”.
 • „Wymiana praktycznych doświadczeń”.

Nie tylko szkolenie z zarządzania produktem

Chcemy podziękować uczestnikom i trenerowi za zaangażowanie w trakcie szkolenia z zarządzania produktem. Cieszy nas, że wiedza i umiejętności przekazywane podczas warsztatu przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych osób, które wzięły w nim udział. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem „Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów” w formie otwartej zapraszamy do zapoznania się z terminami kolejnych edycji, które znajdują w zakładce „Szkolenia otwarte„. Szkolenie z product managementu prowadzimy, z równym powodzeniem, też w formie zamkniętej dla grupy managerów i specjalistów jednej firmy. W zakładce „Szkolenia marketing” znajdują się pozostałe programy szkoleń z marketingu. Zachęcamy do zapoznania się z ich tematyką.

Opr. DB

Dodaj komentarz