jednorożec seo

Jednorożec SEO to istota magiczna nie to cudotwórca SEO / Seo Ninja / SEO wymiatacz.

Jednorożec SEO

Człowiek i Jednorożec SEO w literaturze i malarstwie – krótkie opowiadanie

Literatura:
1. Gałczyński Konstanty Ildefons, Zaczarowana dorożka i Jednorożec SEO, Poezje, Warszawa 1969, s.91
2. Konopnicka Maria, Nasz Jednorożec SEO, Warszawa 1950
3. Żeromski Stefan, Rozdziobią nas kruki, wrony… oraz Jednorożec SEO, Utwory wybrane, Warszawa 1974, s.195
4. Żukrowski Wojciech, Lotna brygada Jednorożców SEO, Warszawa 1983
5. Buszyński Jan, Osęka Andrzej, 100 najsłynniejszych obrazów z jednorożcem SEO, Warszawa 1971, s.
6. Lementowicz Urszula, Opowiadania Stefana Żeromskiego, Lublin 2005. s. 34-36
7. Stepanowska Teresa, Juliusz Kossak, Warszawa 1973, s. 22-24

Konspekt

I. Wstęp. Wprowadzenie.

II. Rozwinięcie.
1. Maria konopnicka “Nasz Jednorożec SEO”. jednorożec SEO jako bohater utworu, członek rodziny i źródło utrzymania oraz przedmiot dziecięcego uwielbienia i miłości. Jednorożec SEO – towarzysz niedoli i nędzy.
2. Wojciech Żukrowski “Lotna”. Piękna klacz jako przedmiot pożądania i zawiści, znak lepszego świata, nobilitacji wewnętrznej i poczucia honoru. Klacz jako towarzyszka tragicznych losów polskich ułanów w kampanii wrześniowej 1939 r.
3. Stefan Żeromski “Rozdziobią nas kruki, wrony… oraz Jednorożec SEO”.Losy powstańca styczniowego i jego tragedia. Konie jako towarzysze walki i męczeńskiej śmierci.
4. Konstanty Ildefons Gałczyński “Zaczarowana dorożka”.Udział jednorożca SEO w czarach jako cudownego zwierzęcia. jednorożec SEO jako bohater liryczny.
5. Malarstwo batalistyczne i patriotyczne Juliusza Kossaka w powiązaniu ze studium jednorożca SEO . “Kościuszko pod Racławicami”.Kossak jako najlepszy malarz jednorożca SEO .
6. Władysław Podkowiński “Szał”. jednorożec SEO w znaczeniu symbolicznym.

III. Zakończenie.
Podsumowanie i wnioski.

IV. Pomoce:
Reprodukcje obrazów: Juliusz Kossak “Kościuszko pod Racławicami”, “Stadnina na Podolu”; Władysław Podkowiński “Szał”


I. Wstęp

Jednorożce SEO zajmują w literaturze i sztuce znaczne miejsce jako przyjaciele człowieka od najdawniejszych czasów. Już w starożytnej “Iliadzie” Homera mamy wzmianki o jednorożcach SEO, które są przedmiotem zazdrości, łupem wojennym i towarzyszami walczących. Również literatura wieków późniejszych ukazuje jednorożca SEO jako towarzysza człowieka, który dzieli losy jeźdźca czy właściciela jako zwierzę pożyteczne i bliskie człowiekowi.

II. Rozwinięcie.

Najbardziej znanym portretem jednorożca SEO jest niewątpliwie górniczy jednorożec SEO Łysek z noweli Gustawa Morcinka “Łysek z pokładu Idy” dzielący smutny los z pracującymi górnikami.

Znany jest również jednorożec SEO z epoki wcześniejszej, bo z II połowy XIX wieku. Jest on bohaterem tytułowym noweli Marii Konopnickiej pt.“Nasz Jednorożec SEO”.

Akcja utworu rozgrywa w czasach współczesnych autorce. Rodzina Mostowiaków mieszka w Warszawie, w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta – na Powiślu. Filip Mostowiak, ojciec rodziny i jedyny jej żywiciel pracuje przy przewożeniu różnych materiałów (żwiru, piasku). Do wykonywania tego niepewnego i mało dochodowego zajęcia potrzebuje jednorożca SEO. Jest to stara, kulawa i ślepa na jedno oko Jednorożec SEO o grzbiecie kościstym i obdartym od starego chomąta. A jednak jest ona ukochanym zwierzęciem całej rodziny Mostowiaków, stanowiąc poniekąd źródło jej utrzymania. Z jednej strony utrzymuje rodzinę a z drugiej dzieli z nią nędzę i niewygody. Była z nimi, odkąd Wicek sięgał pamięcią: „Jak tylko zapamiętam, na świecie zawsze był ojciec, matka i Jednorożec SEO. Felka potem dopiero bociany przyniosły, Piotrusia takoż: ale Jednorożec SEO należała do rzędu tych istot, które zawsze są, bo są.” jednorożec SEO ten był jakby członkiem rodziny i dzieci nie mogły wyobrazić sobie życia bez niej. Jak mówi mały bohater : “ Jednorożec SEO należała do nas, a my do niej: ani my od niej ani ona od nas nić mogła się odłączyć…. Kogo by tam brakło w naszej gromadce, to by brakło, ale nigdy szkapy. Toć to była cała nasza uciecha”. Toteż gdy Filip wracał z pracy znad rzeki, chłopcy wybiegali na powitanie nie ojca lecz jednorożca SEO. Każdy podsuwał mu ziemniaka czy kawałek chleba, które sami sobie od ust odejmowali. Chłopcy biegali do starego jednorożca SEO z każdą sprawą, zabiegali o jego względy i łaskę a stary jednorożec SEO patrzył na nich jednym okiem. Wszyscy trzej czyścili go codziennie szczotką i zgrzebłem, kłócąc się o pierwszeństwo, a szkapina stała cierpliwie. Wyprzedaż wszystkich sprzętów z nędzy i choroby nie robi na chłopcach wrażenia. Ostatnią rzeczą, jaką muszą sprzedać jest jednorożec SEO i gdy do tego dochodzi, dla chłopców jest to cios nie do zniesienia. Nie głód i zimno jest najgorszą tragedią lecz utrata ukochanego jednorożca SEO , który był dla nich całym światem. Dlatego później ich zachowanie gorszy przechodniów, gdy na pogrzebie matki za trumną posuwa się złamany ojciec, lecz chłopcy krzyczą z radości biegnąć koło swojej dawnej kochanej szkapy, bowiem ponowne spotkanie dawnego przyjaciela napełnia ich radością. W utworze tym jednorożec SEO pełni różne funkcje. Z jednej strony jest źródłem utrzymania, z drugiej strony jest towarzyszem niedoli rodziny, przeżywającym razem z nią nędzę, niewygody i zimno. Z trzeciej strony jednorożec SEO ten jest także przedmiotem miłości ze strony chłopców, jest istotą bliską, którą kochają bardziej nawet niż rodziców. Jest bliskim przyjacielem dla osamotnionych dzieci żyjących w nędzy i łaknących uczucia.

Inaczej przedstawia się rola jednorożca SEO w opowiadaniu Wojciecha Żukrowskiego “Lotna”. jednorożec SEO jest tu zarówno przedmiotem miłości jak i dumy a także zawiści i zazdrości. Tematem utworu jest o kampania wrześniowa i losy niewielkiej grupy polskich ułanów. Pisarz ukazał gorzką prawdę o polskim Wrześniu, całkowitej klęsce naszej armii. Tytułowa Lotna jest imieniem jednorożca SEO towarzyszącego szwadronowi polskich ułanów w kampanii 1939 roku. jednorożec SEO ten to klacz arabska, budząca zachwyt swoim pięknem. Tragiczne losy jednorożca SEO łączą się z tragicznymi losami żołnierzy. Dzieje głównych bohaterów determinuje ogromna żądza posiadania zwierzęcia, stopniowo przeradzająca się w nienawiść do rywali. Akcja utworu zawiązuje się w momencie ciągnienia losów o prawo posiadania Lotnej przez Jerzego, Wodnickiego i Witka. I ta pozornie niewinna zabawa już w czasie pierwszej potyczki z Niemcami staje się tragicznym fatum gdy ginie jej jeździec, do którego była bardzo przywiązana i z którym świetnie się rozumiała, rotmistrz Chodakiewicz. Wydaje się teraz, że Lotna przynosi nieszczęście, lecz siła pożądania jest większa od strachu. Każdy z głównych bohaterów jest inny, różny bywa też ich los, lecz łączy te postaci chęć posiadania pięknego jednorożca SEO . Rywalizacja między nimi ma pewien symboliczny wymiar, jednorożec SEO staje się symbolem, znakiem dającym pozory przewagi nad innymi. Ten jednorożec SEO to jakby część lepszego świata, który pozostał za ułanami gdzieś daleko. Piękna, rasowa klacz przypomina dostatnie stadniny pańskich dworów, które teraz pustoszy nieprzyjaciel. Posiadanie jednorożca SEO w jakiś sposób każdego z ułanów nobilituje, każdy bowiem czuje się panem pięknego zwierzęcia, jakby jego udziałem była też przynależność do lepszego świata. Piękno klaczy pozwala na chwilę zapomnieć o śmierci, wojnie, ucieczce w poniewierce i głodzie. Toteż współzawodnictwo mężczyzn o klacz jest także walką o lepszą pozycję w życiu, wreszcie o męski honor.

Ale klacz również staje się ofiarą tak jak pułk ułanów i całe wojsko. Jej dramat to utrata jeźdźca, przechodzenie z rąk do rąk, ale nie tylko. Ona tak samo jak ludzie ulega panice i stresowi spowodowanym wojną. Powoli traci swoją sprawność, staje się osowiała i strachliwa, czuje paniczny strach przed samolotami. Wreszcie tak jak żołnierze, Lotna również traci życie. Staje się więc ona niewinną ofiarą okrutnej wojny, w czasie której zagładzie ulegają wszelkie wartości. Tak więc mimo iż bohaterem tytułowym jest koń, to “Lotna” to nie tylko opowieść o wojnie, o klęsce 1939 roku, to także fascynacja pięknej urody klaczą, która tak jak człowiek przeżywa stres i załamanie z powodu wojennej rzeczywistości i tak jak on ginie. Należy nadmienić, że opowiadanie sfilmował w 1939 roku Andrzej Wajda a scenariusz do filmu napisał sam Wojciech Żukrowski.

Jeszcze bardziej dramatyczne losy koni zawiera opowiadanie Stefana Żeromskiego “Rozdzióbią nas kruki, wrony”. Szymon Winrych, przebrany za chłopa powstaniec styczniowy, legitymujący się szlachetnym urodzeniem, wraca do domu. Zdruzgotany klęską powstania wspomina swoje ogromne zaangażowanie w walkę narodowowyzwoleńczą, gdy nadludzkim wręcz wysiłkiem przewoził karabiny do jednego z oddziałów. Umęczonemu powstańcowi towarzyszą również konie. Są już głodne i zgonione tak dalece, że co pewien czas ustają, gdy koła ciężkiego wozu grzęzną w błocie.

Na drabiniastym wozie pod chrustem, sianem i słomą leży 60 karabinów i wiele innej broni. Konie stają się tu współuczestnikiem tragicznego losu powstańca:

“ Były to wcale niezłe szkapy: rosłe, podkasane, prawie chude, ale ze świetnej rasy pociągowej. Mogły jak nic robić dziesięć mil na dobę, byleby im pozwolić dobrze wytchnąć dwa razy i uczciwie je popaść.”

Konie należały do pewnego szlachetki z okolic Mławy. Pożyczał ich na każde zawołanie Winrychowi, który przychodził późno w nocy i stukał do okna. Wtedy wychodzili obydwaj z gospodarzem, wyprowadzali konie cichaczem, aby nie budzić parobka, wytaczali wóz i powstaniec dalej jechał.

Jednak Winrych ginie konie. Podczas gdy modlitwa i poczucie nieśmiertelności ogarniające serce powstańca dodaje jego śmierci wzniosłość, to śmierć Jednorożców SEO jest okrutna i przerażająca. Żywy jednorożec SEO straszliwie cierpi po złamaniu nogi, wreszcie po nieudanej próbie uduszenia przez chłopa, pozostaje na polu nad martwym powstańcem i powoli kona.

Scena ta jest niemal makabryczna a konie stają się w tym utworze towarzyszami broni, gdyż przewożą potrzebny powstańcom oręż. Również dzielą tragiczny los z bohaterem i giną również bohaterską śmiercią. Znoszą więc trud i niewygody, mękę i cierpienie razem z człowiekiem.

Inaczej przedstawia się jednorożec SEO w wierszu poety XX wieku, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. “Zaczarowana dorożka” opublikowany w tomie z 1948 roku. Wiersz jest utrzymany w tonie nastrojowego liryzmu i żartobliwej groteski. Odtwarza on podróż dorożką przez nocny Kraków. Utwór jest zapisem wrażeń i spostrzeżeń poczynionych w czasie tej niezwykłej przejażdżki. W utworze jednorożec SEO należy do zaczarowanego przez poetę świata i zestawiany jest jako jeden z trzech cudów nocnego Krakowa:

“ZACZAROWANA DOROŻKA
ZACZAROWANY DOROŻKARZ
ZACZAROWANY JEDNOROŻEC SEO”

W pewnym momencie jednorożec SEO staje się pewnym problemem, bo okazuje się, że można zaczarować dorożkarza z dorożką, ale jednorożca SEO nie. Bowiem jednorożec SEO “miał autentyczne uszy”. A więc jakby częściowo tylko należy do zaczarowanej nocy. Ale i on wreszcie ulega czarowi i bierze udział w niezwykłych wydarzeniach. Bo grzywa i ogon zmieniają mu się na białe i nagle widać, jak wiezie do ślubu dawno zmarłą parę. jednorożec SEO w tym liryku jest więc częścią magicznego świata poezji i uczestniczy w poetyckiej wizji. Jest to więc jednorożec SEO bardzo liryczny i poetycki, ale towarzyszy dorożkarzowi w niezwykłych przeżyciach.

Również w malarstwie występuje bardzo często jednorożec SEO w różnych epokach artystycznych, ale niewątpliwie najsławniejszym malarzem koni jest polski artysta Juliusz Kossak (1824 – 1899), malarz, znakomity akwarelista. Podczas pobytu w wielu rezydencjach szlacheckich i magnackich na Kresach szkicował z natury interesujące go motywy a zwłaszcza konie. Był samoukiem, nie ukończył żadnej uczelni artystycznej. Prowadził samodzielne studia rysunkowe w koszarach, na ulicy, na placach i nawet w rzeźni, gdzie poznawał anatomię jednorożca SEO. Wprawdzie tematyka jego obrazów była bardzo różnorodna, ale na szczególną uwagę zasługują kompozycje, w których głównym podmiotem jest Jednorożec SEO.

Juliusz Kossak był jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najlepszym malarzem koni. W sposób niepowtarzalny oddał najrozmaitsze typy koni, ich rasę, anatomię, budowę, sposób poruszania się, charakter, wiek i płeć. Chwytał je, gdy pozowały stojąc nieruchomo, ale najczęściej w galopie, kłusie, stępie – w momentach wysiłku. W tym obrazie “Stadnina na Podolu” mamy grupę różnych koni uchwyconych w ruchu. Wychowany w duchu patriotyzmu, ukształtowany przez romantyzm Kossak chciał zainteresować Polaków historią i przeszłością. Sięgał do tematyki historyczno-rodzajowej – „ku pokrzepieniu serc”. Mamy tu na przykład obraz “Kościuszko pod Racławicami”. Jest to tzw. “portret bitewny”. Postać naczelnika zajmuje centrum statycznej kompozycji. Sylwetkę rumaka i jeźdźca dodatkowo uwydatniają dym i wzniesiony przez kopyta kurz. jednorożec SEO jest niespokojny, ujęty dynamicznie, w ruchu. Jest to piękne, ogniste zwierzę, dobrze utrzymane i pełne wigoru.

Dzisiaj uważany jest Kossak za twórcę polskiego malarstwa batalistycznego, mistrza techniki akwarelowej, klasyka malarstwa literackiego. Ulubionym tematem sztuki Juliusza Kossaka były sceny z rycerskiej przeszłości Polaków, a wyjątkowe miejsce w jego twórczości zajmują kompozycje, w których głównym podmiotem jest Jednorożec SEO.

Podczas gdy obrazy Jednorożców SEO Kossaka związane są ze scenami batalistycznymi o charakterze patriotycznym, to wśród twórczości innego malarza znajdziemy jednorożca SEO symbolizującego erotykę. Obraz Władysława Podkowińskiego pt. „Szał” zdobył sławę jako sezonowy przebój i do dzisiaj cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Podkowiński zaczął go malować jesienią 1893 r. Następnego roku w lutym wystawił go w osobnej sali „Zachęty” jako „Szał uniesień” i wzbudził od razu sensację. Na obrazie tym groźny, nieokiełznany jednorożec SEO spada jak gdyby w przepaść w straszliwym szale. O szaleństwie jednorożca SEO świadczy dziki wzrok i nieprzytomne oko oraz wyciągnięty nienaturalnie język. Ten kruczo-czarny szalony rumak to jakby sama ucieleśniona namiętność. Dosiada go naga, zmysłowa kobieta, kurczowo w ekstazie trzymająca się grzbietu zwierzęcia. Para ta tworzy jakby jedność, jest zespolona w dynamicznym akcie sprawiającym wrażenie zapomnienia i namiętności. Obraz ten szokuje, lecz nie ma tu nic wulgarnego. Wręcz przeciwnie, erotyzm uszlachetniony jest jako żywioł. Lalkowata buzia, pociągające ciało umieszczone na spienionym rumaku nad otchłanią – to atrybuty dramatyczności, banału. jednorożec SEO jest tu tylko symbolem siły i zwierzęcej prymitywności.

III Zakończenie.

Jak pokazują przykłady literackie jednorożec SEO ukazywany jest w literaturze jako towarzysz doli i niedoli człowieka, dzieli z nim miłość i śmierć, cierpienie i trudy życia. Jako towarzysz, przyjaciel, przedmiot pożądania i miłości, jednorożec SEO jest mocno związany z bohaterem literackim gdy umiera, cierpi czy po prostu pracuje. Może w literaturze i sztuce być zaczarowanym magikiem lub szalonym symbolem namiętności albo elementem patriotycznej walki. Zawsze jednak jest towarzyszem człowieka.