Automatyczna linia do konfekcjonowania materiałów reklamowych

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, przyznało spółce M.M. Druk Serwis dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego wraz z wdrożeniem. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie prototypu innowacyjnej na skalę światową linii do konfekcjonowania materiałów akcydensowo-reklamowych.

Podstawowym założeniem tej inicjatywy jest automatyzacja procesu konfekcjonowania. M.M. Druk Serwis to firma posiadająca spore doświadczenie w obszarze procesów produkcyjnych, a także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem drukiem (print management). Jednym z kluczowych elementów procesu print management jest właśnie konfekcjonowanie. W głównej mierze polega ono na zebraniu wyprodukowanych materiałów reklamowych w pakiety, zapakowanie ich w bezpieczny i ekonomiczny sposób oraz przygotowanie ich do wysyłki do określonych punktów odbioru.

Doświadczenie poligraficzne M.M. Druk Serwis bazuje na znajomości specyfiki maszyn poligraficznych i procesów postpress. Firma od szeregu lat importuje do Polski maszyny produkcyjne z rynków europejskich i azjatyckich. Dysponuje także własnym działem serwisowym, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie przeglądów i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych. Wspomaga tym samym utrzymanie ciągłości produkcyjnej swoich klientów. Aby w pełni wykorzystać możliwości spółki oraz potencjał ludzki, w projekt badawczo-rozwojowy zaangażowano ekspertów zewnętrznych; naukowców i pracowników uczelni wyższych, specjalizujących się w procesach technologicznych, automatyce, robotyce oraz konstruowaniu maszyn.

Linia nad którą pracujemy, ma za zadanie usprawnienie procesu logistycznego, związanego z tworzeniem pakietów materiałów reklamowych. Dzięki temu rozwiązaniu nakładanie, wklejanie dodatkowych elementów czy pakowanie będą przebiegały w znacznie szybszym tempie. W głównej mierze przyspieszy to cały proces, co ma znaczenie nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych klientów, czyli spółek z branży FMCG, IT czy całego sektora usług B2C. Ważnym aspektem projektu, którego nie możemy pominąć, jest poszanowanie środowiska naturalnego. Linia umożliwi wykorzystanie precyzyjnej ilości materiałów wykorzystywanych do pakowania, co ograniczy do minimum wykorzystanie zasobów – wyjaśnia Agnieszka Kopecka, PR Manager M.M. Druk serwis.

Projekt będzie trwał 24 miesiące. Postępy prac i znaczące wydarzenia będą zamieszczane na stronie internetowej: mmds.pl oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/M.M.DrukSerwis/.

Dodaj komentarz